„Możemy się sprzeczać czy libertarianizm jest systemem najefektywniejszym.
Z całą jednak pewnością
jest systemem najuczciwszym”

Moje wartości

Wolność nie jedno ma imię

Wolność osobista

Indywidualna wolność jednostki jest podstawą wolnego społeczeństwa.

Wolność ekonomiczna

Każdy człowiek ma wyłączne prawo do czerpania dochodów ze swojej pracy i dysponowania nimi.

Wolność społeczna

Możliwość udziału w życiu publicznym i mechanizmy kontroli władzy gwarantem zachowania wolności.