Nazywam się Cezary Świtała. Jestem pomysłodawcą i byłym prezesem partii Libertarianie. Urodziłem się i wychowałem w Rybniku, gdzie mam okazję pełnić mandat Radnego Dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia.

Moja zaangażowanie społeczne przyszło dość szybko. Już jako dziecko miałem okazję dzięki rodzicom brać udział w różnych inicjatywach dobroczynnych w rodzimej parafii św. Wawrzyńca w szczególności związanych z pomocą misjonarzom niosącym pomoc w wielu krajach na świecie.

Z wiekiem to zaangażowanie rosło, a ja odkryłem w sobie pasję do zaangażowania na rzecz poprawy życia innych ludzi. W wyborach samorządowych w 2018 roku miałem okazję kandydować z ramienia Śląskiej Partii Regionalnej do Sejmiku Województwa Śląskiego w okręgu Częstochowskim. Z oczywistych względów, przede wszystkim na gruncie historycznym, zadanie było karkołomne, jednakże mimo to udało mi się osiągnąć przyzwoity wynik, ostatecznie znajdując się tuż za plecami „jedynki” na liście.

Niedługo później w wyborach do Rady Dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia udało mi się uzyskać mandat Radnego Dzielnicy uzyskując 7. wynik wśród 18. kandydatów. W tym samym roku wstąpiłem do Stowarzyszenia Rybnik Nasze Miasto obejmując na pół roku stanowisko członka zarządu i p. o. sekretarza stowarzyszenia, a następnie stanowisko sekretarza na okres 3 miesięcy. Niestety z powodów zawodowych moje zaangażowanie w stowarzyszenie na tym etapie się skończyło.

W międzyczasie końcem 2019 roku z mojej inicjatywy powstały pierwsze fundamenty partii Libertarianie, gdzie na Konwencie Założycielskim początkiem 2020 roku zostałem wybrany jej prezesem na pierwszą kadencję. Podczas Konwentu w 2021 roku funkcję tę powierzono mi ponownie. 19 marca 2022 niestety z przyczyn prywatnych zdecydowałem się opuścić partię.

Obecnie poza zaangażowaniem politycznym kształcę się w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej na kierunku Administracja ze specjalnością Kadry i Płace.